Giúp mik câu 2 với câu 3 ạ Được 1 câu cx đc ạ , mik đg gấp câu 2

Các câu hỏi liên quan