giúp mik vs ak !!! Câu 1 : Một cửa hàng nhập về một số sản phẩm hết tất cả 35tr . Chủ cửa hàng đã bán 6/7 số sản phẩm nhập về đó vs giá mỗi sản phẩm cao hơn 10% so vs giá nhập vào và bán 1/7 số sản phẩm còn lại vs giá bán mỗi sản phẩm thấp hơn 25% so vs giá nhập vào . Tính số tiền cửa hàng bán được ?

Các câu hỏi liên quan