Giúp mình bài này với Cho một khối CO2 có thông số trạng thái ban đầu như sau: nhiệt độ 25 độ C, thể tích 6 lít, áp suất đo được 4bar. Thực hiện quá trình gia nhiệt đẳng tích thu được nhiệt độ lúc sau tăng 60 độ K. Tính : 1. Xác định khối lượng CO2 2. Áp suất đọc được trên áp kế lúc sau 3. Độ biến thiên nội năng, enthanipy, entropy 4. Công thay đổi thể tích, kỹ thuật, nhiệt lượng , hệ số chuyển hóa năng lượng

Các câu hỏi liên quan