Giúp mình câu 1 và câu 2 ạ. Trl theo level B1 nhé ạ

Các câu hỏi liên quan