Giúp mk vs mặc dù ít điểm nhưng mk đang cần gấp

Các câu hỏi liên quan