Gothic: Sói hoang hư hỏng. `-`liệu có làm em say đắmm=)

Các câu hỏi liên quan