Hand ( cả dấu ngoặc kép nữa nhé ) : "Không cần sợ, sau khi Mặt Trời lặn, cuối cùng sẽ có bình minh"

Các câu hỏi liên quan