hand: mnigamesang or vẽ thiệp 20/11 nl: chọn từ 1 đến 30 nhất : 8 tim nhì : 5 tim ba: 3 tim giải hủy diệt : tặng cho tus chill 500 + chọn trùng bỏ

Các câu hỏi liên quan