Hãy xác định công thức hóa học của hợp chất có thành phần theo khối lượng gồm : 40% S , còn lại là O . Biết khối lượng phân tử của hợp chất là 80 amu

Các câu hỏi liên quan