Hãy làm một bài thơ lục bát thể hiện cảm xúc, suy ngẫm của em về một cảnh đẹp hoặc một sự việc mà em từng chứng kiến.

Sau khi viết xong , lần lượt điền các tiếng của từng dòng thơ vào các ô theo bảng dưới đây để kiểm tra thanh điệu và cách hiệp vần( làm giúp em câu này lunn nha tại cô em bắt buộc)

Các câu hỏi liên quan