Hãy tả lại ngôi trường vào buổi sáng đầu giờ học khi bắt đầu mùa hè

Các câu hỏi liên quan