Hãy trình bày một phiên làm việc của hệ điều hành. Sẽ vote CTLHN+5 sao ạ.

Các câu hỏi liên quan