hãy viết một bài thơ cảm ơn cô giáo chủ nhiệm nhân ngày 20 tháng 11 lưu ý ko dc chép mạng ( cô tên là huyền ) giúp mik vs gần đến 20/11 mà chx cs gì tặng cô

Các câu hỏi liên quan