Hệ điều hành Android thuở ban đầu được viết ra dành cho nền tảng thiết bị nào? A. Smartphones B. Camera C. Máy tính cá nhân D. Máy tính bảng

Các câu hỏi liên quan