Help me tớ cần gấp lắm ạ

Mọi người oiii

* Đánh giá chủ đề:

Truyện cho ta thấy khả năng sáng tạo và trí tưởng tượng phong phú của con người trong buổi đầu sơ khai. Thể hiện khát vọng chinh phục thế giới tự nhiên của ông cha ta. (lấy dẫn chứng)

Phần này lấy dẫn chứng kiểu gì ạ?

Các câu hỏi liên quan