Học sinh khối 6 của 1 trường khi xếp hàng 10, 12,15 đều thừa một em. Nhưng khí xếp hàng 11 thì vừa đủ. Biết số học sinh chưa đến 150 em. Lẹ

Các câu hỏi liên quan