I. ĐỌC HIỂU (5.0 điểm): Đọc bài thơ sau: Nơi tuổi thơ em Có một dòng sông xanh Bắt nguồn từ sữa mẹ Có vầng trăng tròn thế Lửng lơ khóm tre làng. Có bảy sắc cầu vồng Bắc qua đồi xanh biếc Có lời ru tha thiết Ngọt ngào mãi vành nôi. Có cánh đồng xanh tươi Ấp yêu đàn có trắng Có ngày mưa tháng nắng Đọng trên áo mẹ cha. Có một khúc dân ca Thơm lừng hương cỏ dại Có tuổi thơ đẹp mãi Là đất trời quê hương. Thực hiện các yêu cầu dưới đây Câu 1 (0,5 điểm). Bài thơ được viết theo thể thơ nào? Câu 2 (0,5 điểm). Xác định phương thức biểu đạt chính được sử dụng trong bài thơ? Câu 3: (1,0 điểm). Tìm biện pháp tu từ có trong khổ thơ thứ nhất và nêu tác dụng của biện pháp tu từ đó? Câu 4 (1,0 điểm) Có bao nhiêu hình ảnh thiên nhiên được nhắc đến trong đoạn thơ sau? Hình ảnh nào trong đoạn thơ trên gợi cho em nhiều cảm xúc nhất?

Các câu hỏi liên quan