Làm giúp e câu d thuii ạ, mà tốt bụng thì đọc thêm kết quả mấy câu kia để e check lại hì hì. Các a c bận thì có thể cho e hỏi là "công thức tính c% có áp dụng cho chất khí không ạ". Với chỉ e hướng giải câu d với ạ

Các câu hỏi liên quan