làm giúp em với cần gấp có mấy câu em làm rồi mà nếu nó sai thì sửa lại giúp em với.!!!

Các câu hỏi liên quan