làm một bài thơ lục bát (khoảng 150 đến 200 chữ) thể hiện cảm xúc suy ngẫm của em về một cảnh đẹp (ko mạng nhá)

Các câu hỏi liên quan