Làm ơn giúp e vs ạ:((((((((((((((((((((((((

Các câu hỏi liên quan

Câu 11: Theo em, ngân sách nhà nước được hiểu như thế nào? A. Quỹ tiền tệ tập trung lớn nhất của nhà nước. B. Là sự quyên góp tự nguyện của người dân. C. Là nhà nước bắt buộc người kinh doanh đóng góp. D.Là lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp nhà nước. Câu 12: Mục đích của việc thu, chi ngân sách nhà nước là gì? A.Để ổn định chính trị-xã hội, phát triển kinh tế. B. Để tạo nên sự giàu có cho đất nước. C. Để có tiền thực hiện hoạt động ngoại giao. D. Để xây dựng các cơ quan Nhà nước. Câu 13. Trong bài thơ "Bài ca vỡ đất" nhà thơ Hoàng Trung Thông có viết: "Bàn tay làm nên tất cả có sức người sỏi đá cũng thành cơm" Theo em nhà thơ nhắc đến hoạt động nào sau đây? A. Hoạt động tiêu dùng. B. Hoạt động sản xuất. C. Hoạt động phân phối. D. Hoạt động trao đổi. Câu 24. Trong sản xuất và kinh doanh hàng hóa, mặt tích cực của cơ chế thị trường thể hiện ở việc, các chủ thể kinh tế vì nhằm giành nhiều lợi nhuận về mình đã không ngừng A. đầu tư đổi mới công nghệ. B. bán hàng giả gây rối thị trường. C. hủy hoại tài nguyên thiên nhiên. D. xả trực tiếp chất thải ra môi trường. Câu 15. Giá cả thị trường được hình thành A. do người sản xuất áp đặt. B. do ý chí người mua hàng. C. trên thị trường. D. do nhà quản lý. Câu 16. Phát biểu nào dưới đây không đúng về thị trường? A. Thị trường là nơi người bán và người mua tiếp xúc với nhau để trao đổi, mua bán. B. Thị trường là nơi người bán muốn tối đa hoá lợi nhuận, người mua muốn tối đa hoá sự thoả mãn thu được từ sản phẩm họ mua. C. Thị trường là nơi người này tiếp xúc với người kia để trao đổi một thứ gì đó khan hiếm, cùng xác định giá và số lượng trao đổi. D. Thị trường không nhất định gắn với một địa điểm cụ thể như chợ, cửa hàng,

Việt Nam thân yêu Việt Nam đất nước ta ơi! Mênh mông biển lúa đâu trời đẹp hơn. Cánh cò bay lả dập dờn, Mây mù che đỉnh Trường Sơn sớm chiều. Quê hương biết mấy thân yêu, Bao nhiêu đời đã chịu nhiều thương đau. Mặt người vất vả in sâu, Gái trai cũng một áo nâu nhuộm bùn. Đất nghèo nuôi những anh hùng, Chìm trong máu chảy lại vùng đứng lên. Đạp quân thù xuống đất đen, Súng gươm vứt bỏ lại hiền như xưa. Việt Nam đất nắng chan hòa, Hoa thơm quả ngọt bốn mùa trời xanh. Mắt đen cô gái long lanh, Yêu ai yêu trọn tấm tình thủy chung. Đất trăm nghề của trăm vùng, Khách phương xa tới lạ lùng tìm xem. Tay người như có phép tiên, Trên tre lá cũng dệt nghìn bài thơ. Nguyễn Đình Thi 1. Hình ảnh đất nước Việt Nam được miêu tả trong khổ thơ đầu là: a. Bao la, rộng lớn b. Thanh bình, hiền hòa c. Tươi đẹp, thanh bình 2. Những hình ảnh nói lên phẩm chất anh hùng, lòng yêu hòa bình của người dân Việt Nam là: a. Áo nâu nhuộm bùn, vùng lên từ máu lửa, vứt bỏ súng gươm b. Vất vả in sâu trên gương mặt, đất nghèo nuôi những anh hùng c. Vùng lên từ máu lửa, đạp quân thù, vứt bỏ súng gươm 3. Vẻ đẹp của đất nước được thể hiện qua 2 câu thơ mở đầu khổ 3 là: a. Thiên nhiên, hoa trái b. Nắng vàng, trời xanh c. Hoa thơm, trái ngọt 4. Dòng gồm các từ láy là: a. Vất vả, long lanh, lạ lùng, tình cảm b. Mênh mông, đất đen, dập dờn, vất vả c. Mênh mông, dập dờn, vất vả, long lanh 5. Dòng không dùng hình ảnh so sánh là: a. Tay người như có phép tiên b. Mênh mông biển lúa đâu trời đẹp hơn c. Những cô gái ấy xinh đẹp tựa tiên sa 6. Trong câu thơ: Mắt đen cô gái long lanh. Từ mắt mang nghĩa gốc hay nghĩa chuyển? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7. Tìm từ đồng nghĩa với với từ hiền lành. Đặt câu với 1 từ em vừa tìm được. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8. Tìm và ghi lại 1 thành ngữ hoặc tục ngữ có cặp từ trái nghĩa rồi gạch chân cặp từ trái nghĩa trong câu vừa tìm được. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9. Mỗi từ xuân trong câu thơ sau được dùng với nghĩa nào? Nêu nghĩa của từng từ: Mùa xuân1 là tết trồng cây Làm cho đất nước càng ngày càng xuân2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10. Xác định từ loại của các từ được gạch chân trong các các câu thơ sau: Đất /nghèo/ nuôi những /anh hùng,/ Chìm trong máu chảy lại vùng đứng lên /Đạp/ /quân thù/ xuống đất đen, /Súng gươm/ vứt bỏ lại /hiền/ như xưa.