Làm sao ạ em rối quá tại có 30p làm thôi cứu em

Các câu hỏi liên quan

nếu một phép tính có 10 lẫn 11 đc xếp thành 280 hàng và mỗi hàng ngta đi thì sẽ bớt 82 người mỗi khi bớt sẽ bị thiếu hay dư và nó là phép cộng hay trừ từ 10 lẫn 11 vật, tại sao lại là vật vì mỗi vật còn ở trên tay ở người còn lại nên ta có thể tính tổng hay tính bằng bài toán có lời. giải thích vì sao đề bài lại cho như thế vì mỗi lần chúng ta đi một người trong đội thì số đội còn lại được tính như thế nào và được cầm trên tay mỗi vật đó có bằng nhau hay mấy người cầm một vật trên tay, khi ta tính nư vậy thì sẽ biết được những công thức được tính gộp lại và phân chia nó sao cho bằng nhau khi còn trên tay người giữ vật mà khi được ngườii khác giữ vật chúng ta cần phân chia sao cho mỗi người đều có số người cầm bằng nhau và không hơn người khác khi trên tay của mỗi người đứng cầm khác nhau nên hãy tính sao cho ra kết quả thì đúng thì nó được gọi là một công thức kèm sự duy trì và bền vững mọi công việc trong cuộc sống. bài rất khó nên mn cần duy trì não mới làm được nha, lên mạng sợt sẽ không tìm thấy đâu vì đây là bài toán rất khó có khả năng trong đề thi cuối học kì 1 lớp 12 và đây là nguồn thông tin khác được nhiều giáo sư ra đề và được tôi truyền cho mn làm ạ, đây là nguồn bài toán cho lớp 12 trường thpt ở nhiều nơi.