làm sao để biết dc trong 1 bài toán thực tế bài toán đấy dùng cấp số cộng hay cấp số nhân (có mẹo xác định ko ạ)

Các câu hỏi liên quan