Một bể nước hình hộp chữ nhật có chiều dài 3,2m , chiều rộng 1,5 và cao 1m. Người ta cho 2 vòi nước chảy vào bể. Vòi thứ nhất mỗi phút chảy 75 lít nước, vòi thứ hai mỗi phút chảy được 85 lít nước. Hỏi sau bao lâu bể đầy ?

Các câu hỏi liên quan