Một chiếc hộp nhôm có dạnh hình lập phương với cạnh phía ngoài là ( x + 4 ) cm. Phía bên trong hộp cũng có dạng hình lập phương với cạnh là x cm. Tính thể tích phần nhôm được dùng để làm chiếc hộp đó, viết kết quả dưới dạng một đa thức

Các câu hỏi liên quan