Một con lắc lò xo nằm ngang gồm vật có khối lượng 100g,lò xo có khối lượng không đáng kể và có độ cứng 16N/m.bỏ qua mọi ma sát.ban đầu kéo vật lệch khỏi vị trí cân bằng một đoạn 4cm rồi thả nhẹ cho vật dao động điều hoà.Chọn gốc thời gian lúc vật đi qua vị trí cân bằng theo chiều dương lấy căn 10 =pi

a.viết phương trình dao động của vật

b.xác định thời điểm đầu tiên vật đi qua vị trí có li độ -2cm

Các câu hỏi liên quan