Một xe máy đang chuyển động thẳng với vận tốc 10m/s thì tăng tốc. Sau 5s đạt vận tốc 12m/s. a) Tính gia tốc của xe b)tính độ dịch của xe trong giây thứ 5

Các câu hỏi liên quan