Một khu rừng hình chữ nhật có chiều dài 3000m và chiều rộng bằng \frac{1}{2} chiều dài. Hỏi diện tích khu rừng đó bằng bao nhiêu mét vuông, bao nhiêu hec-ta?

Các câu hỏi liên quan