một người lái ô tô đi thẳng 5 km theo hướng tây sau đó rẽ trái đi thẳng theo hướng Nam 2 km rồi quay sang hướng đông 3 km tính độ dịch chuyển của ô tô?

Một ô tô chuyển động chậm dần đều sau 8 giây vận tốc của ô tô giảm từ 8 m/s về 4 m/s quãng đường ô tô đi được trong khoảng thời gian 8 giây đó là?

Các câu hỏi liên quan