Một ô tô đi quãng đường dài 24km thì hết 2l xăng.Hỏi nếu đi quãng đường dài 72km thì cần hết bao nhiêu lít xăng?

Các câu hỏi liên quan