một tháp đồ chơi có dạng hình chóp tứ giác đều có chiều dài cạnh đáy là 90 cm , chiều cao 132cm chiều cao mặt bên 140cm a, hãy tính diện tích xung quanh và thể tích b, hỏi cần bao nhiêu tiền để sơn xung quanh tháp đó biết cứ 1m^2 là 80000 Đồng

Các câu hỏi liên quan