Một tòa tháp cao 120 m Tính góc tạo bởi tia nắng mặt trời và mặt đất biết bóng toà tháp trên mặt đất là 67 m

Các câu hỏi liên quan