Một vật có dạng hình hộp chữ nhật có kích thước chiều dài chiều rộng chiều cao lần lượt là 60 cm 40 cm 30 cm biết vật có khối lượng 12 kg Hãy tính áp suất nhỏ nhất mà vật gây ra cho mặt bàn Giúp e với ạaa gấpp

Các câu hỏi liên quan