Năm nay chị 18 tuổi và hơn em 10 tuổi.Hỏi cách đây mấy năm tuổi chị gấp 3 lần tuổi em?

Các câu hỏi liên quan