Nêu cảm nhận của em về khổ thơ :

Ôi trái tim em trái tim vĩ đại

Còn một giọt máu tươi còn đập mãi

Không phải cho em.Cho lẽ phải trên đời

Cho quê hương em.Cho Tổ quốc loài người.

Các câu hỏi liên quan