nêu những điểm giống nhau của khí hậu Tây-Trung Âu với khí hậu Đông Âu.

Các câu hỏi liên quan