Nêu ý nghĩa của các biện pháp bảo quản hạt và nông sản

- Bảo quản lạnh

- Bảo quản khô

- Bảo quản trong điều kiện nồng độ CO2 cao

- Bảo quản trong điều kiện nồng độ O2 thấp

Các câu hỏi liên quan