ngoại hình , hành động , ngôn ngữ , nội tâm , mối quan hệ với các nhân vật khác , lời người kể chuyện nhận xét trực tiếp

Các câu hỏi liên quan