?Ngôn ngữ , hành động của Đế Hầu khi bị Nghêu tố cáo, kết tội?

Các câu hỏi liên quan