Ngữ văn u 3. Anh/ Chị hiểu như thế nào về ý kiến: Nếu bạn không tạo cho mình thói quen chia sẻ thì thậm chí khi bạn có nhiều, thật nhiều thứ, bạn cũng khó lòng mà chia sẻ được điều gì với bất kì ai.

Các câu hỏi liên quan