nhà lan nuôi 48 cm thỏ và nhốt vào cac chuồng như nhau, mỗi chuông 5 con .Hỏi 48 cn thỏ nhốt được vào ít nhất mấy chuồng thỏ như thế

Các câu hỏi liên quan