nhân dịp khai trương cương hàng cửa hàng thời trang bán giảm giá 20% tất cả mặt hàng bạn hạnh dự định mua 2 cái áo giá 200 000 đồng và 3 cái quần giá 300000 đồng em hãy tính số tiền bạn hạnh trả cho cửa hàng

Các câu hỏi liên quan