Ở 25 độ C và 1 bar, 1,5 mol khí chiếm thể tích bao nhiêu? Giúp mình với

Các câu hỏi liên quan