Ở cà chua quả đỏ là trội hoàn toàn so với quả vàng a) Cho 2 giống cà chua thuần chủng quả đỏ lại lai với quả vàng, kết quả F1 sẽ như thế nào? b) Tiếp tục cho F1 lại với F1 kết quả F2 ntn? Cứu với mai thi rồi

Các câu hỏi liên quan