Ở lúa gen A quy định thân cao,gen a quy định thân thấp, gen B quy định hạt dài,gen b quy định hạt tròn . Khi cho lai giống hạt thân cao, hạt tròn, thân thấp, hạt dài f1 đều thu được thân cao hạt dài. Khi lai f1 với thấp ,hạt tròn ta được kiểu hình gì? Viết sơ đồ lai

Các câu hỏi liên quan