ĐỀ BÀI : HÃY TẢ LẠI QUANG CẢNH SÂN TRƯỜNG EM TRONG GIỜ HỌC

CÁC BẠN GIẢI NHANH GIÚP MÌNH NHA !

CẢM ƠN!

Các câu hỏi liên quan