Một chiếc xe được kéo đi trên đường nằm ngang với vận tốc 13 km/h bằng lực kéo 450 N hợp với phương ngang góc 450. Tính công suất của lực kéo trong thời gian 0,5 h.

Các câu hỏi liên quan