Phòng tắm của nhà Dũng có một vòi hoa sen với nhiều lỗ phun nước nhò. Tổng diện tích các lỗ phun nước là S = 10 mm2 (thông số này đã dược nhà sản suất ghi sẵn trên tờ thông tin kỹ thuật). Trước khi phun ra khỏi vòi tắm, nước được chảy qua một bộ phận đun nóng trực tiếp. Cho công suất tiêu thụ điện của bộ đun nóng nước này là p = 2,8 kW; hiệu suất chuyển tải điện năng thành nhiệt năng cung cấp cho dòng nước phun ra là H = 96%; khối lượng riêng cùa nước là D = 1000 kg/m3; nhiệt dung riêng cùa nước là c = 4200 J/(kg. K); nhiệt độ của nước trước khi đun là tj = 20°C; khi phun ra khỏi vòi nước có nhiệt độ là t2 = 36°c. a. Tính khối lượng của lượng nước đã được làm nóng theo cách như vậy trong khoảng thời gian đun là T = 15 phút. b. Tính tốc độ của các tia nước phun ra từ vòi hoa sen. c. Vốn đam mê nghiên cứu, Dũng tiến hành kiểm tra lại xem tốc độ của các tia nước phun ra có đúng với tính toán nêu trên hay không. Dũng đã dùng một chậu đựng nước, một vỏ lon nước ngọt loại 330 ml và một chiếc điện thoại có các công cụ cơ bản như máy tính, đồng hồ đo thời gian,... Theo em, Dũng đã làm như thế nào? Hãy lập biểu thức tính tốc độ của các tia nước theo các đại lượng đo được.

Các câu hỏi liên quan