Phân biệt biến đổi hoá học và biến đổi vật lý. Viết phương trình chữ của phản ứng.

Các câu hỏi liên quan