Phân tích hộ mình phần nghệ thuật của bài chạy giặc để mình ghép vào bài văn phân tích của mình ạ

Theo dàn ý sau :

-Phân tích cách sử dụng thể thơ thất ngôn bát cú ( theo mô hình chuẩn mực hay có sự cách tân )

-Phân tích những nét đặc sắc trong nghệ thuật tả cảnh , tả tình

-Phân tích nghệ thuật sử dụng ngôn ngữ ( từ ngữ , cấu trúc câu thơ , biện pháp tu từ ,)

Các câu hỏi liên quan